Even voorstellen.

De mensen achter Nihon Koku Jack Russell Terriers zijn Ans van Zon en Robert Schoenmaker.
Wij wonen in het mooie oude stadje Zierikzee, in de provincie Zeeland.

Onze kennelnaam, Nihon Koku, komt van het eerste ras dat wij fokten,
de Japanse Tosa. Nihon Koku betekent "Land van de rijzende zon".
Dat is geen naam die je koppelt aan de Jack Russell Terrier, maar door onze kennelnaam te behouden, willen we onze start met de Tosa eren.

In een ver verleden hadden wij al een Jack Russell teefje, Whoopi, zij werd 15 jaar oud. Ze had geen stamboom omdat het ras toen nog niet erkend was. Maar ze heeft zo'n indruk op ons gemaakt dat we altijd gezegd hebben dat we ooit nog een Jack Russell wilden. En uiteindelijk gebeurde dat in het voorjaar van 2012, met de komst van Mika, onze uit Finland geïmporteerde teef, officiële naam Pikkuveijarin Saletisti Natsaa.

Met de komst van Mika besloten we lid te worden van de officiële Nederlandse rasvereniging, de NVJRT en nadat we aan alle voorwaarden hadden voldaan, zijn we officieel op hun lijst van clubfokkers geplaatst.

Na Mika hebben we meer Jack Russell Terrier teefjes aangeschaft.

In de herfst van 2014 hebben we Zorah verwelkomd, haar officiële naam is Amazing Little Penelope en we hebben haar geïmporteerd uit Servië.

In de zomer van 2016 kochten we Hera, haar officiële naam is Jackdivision Adele Sing Forever. Hera is geboren in Rusland. Hera staat op onze "Retired" pagina.
In januari 2019 hebben we het enige teefje uit het 24 december 2018 nest van Mika x Vidar aangehouden, haar stamboomnaam is Nihon Koku's Dawn of the North, roepnaam Siri. Siri staat op onze "Retired" pagina.
In september 2019 kochten we Dessy uit Rusland, stamboomnaam Dessy El Angel Del Corazon.
Oktober 2020 hebben we Iva toegevoegd aan onze roedel, Iva komt uit Servië en haar officiële naam is Little Miss Sunshine.
Begin 2022 kochten we een teefje met een prachtige stamboom uit Polen, haar naam is Best Sweet Candy Linea Luna, we noemen haar Izzy.
En tot slot, in het begin van 2023, kochten we een wit met zwarte teef in Zweden van Kennel Hjagar's, stamboomnaam Hjagar's Fideli Grant en we noemen haar Noomi.

Wij fokken één of twee nesten per jaar en we hopen al onze teven daarvoor te kunnen gebruiken, mits ze aan alle gezondheidseisen voldoen.

Omdat we al vele jaren ook een grote, sterke Tosa reu in onze roedel honden hadden, konden we geen Jack Russell terrier reu erbij nemen, een Tosa reu duldt namelijk gewoon geen andere reu in zijn roedel.
Onze Tosa's konden het heel goed vinden met onze Jack Russell dames en waren daarbij zeer waardevolle assistenten bij de opvoeding van onze puppies, die dankzij hen veel  over de hondentaal geleerd hebben.
Helaas verloren we in 2022 beide Tosa's die we nog hadden. We hebben nog niet besloten of we in de toekomst een nieuwe zullen aanschaffen, voorlopig blijft het bij een roedel Jack Russell Terriers.

Let's introduce ourselves.

The people behind Nihon Koku Jack Russell Terriers are Ans van Zon
and Robert Schoenmaker. 
We live in the old city Zierikzee in the province of Zeeland, 
The Netherlands.

Our kennelname, Nihon Koku, originates from the first breed which we bred, the Japanese Tosa. Nihon Koku means "Land of the rising sun".
That's not a name one links to the Jack Russell Terrier, but by conserving our kennelname, we want to honor our roots.

In the distant past we have had a Jack Russell female, she became 15 years old. She was without pedigree because the breed wasn't recognized yet. But she has made such an impression on us that we have always said that we ever wanted a Jack Russell again. And finally that happened in the spring of 2012, with the arrival of Mika, our female imported from Finland, official name Pikkuveijarin Saletisti Natsaa. 

With the arrival of Mika we decided to become a member of the official Dutch breed club, NVJRT and after we had met all their conditions, we have been officialy placed on their list of club breeders.

After Mika we acquired more Jack Russell Terrier females.

In the autumn of 2014 we have we welcomed Zorah, her official name is Amazing Little Penelope and we imported her from Serbia. 
In the summer of 2016 we bought Hera, her official name is Jackdivision Adele Sing Forever. Hera was born in Russia. Hera is on our "Retired" page.
In January 2019 we kept the only female from the 24 december 2018 litter of Mika x Vidar,  pedigree name  Nihon Koku's Dawn of the North, called Siri. Siri is on our "Retired"page.
In September 2019 from Russia we bought Dessy, pedigree name Dessy El Angel Del Corazon.
October 2020 we added Iva to our pack, Iva comes from Serbia and her official name is Little Miss Sunshine.
In the beginning of 2022 we acquired a wonderful female with a beautiful pedigree from Poland, her name is Best Sweet Candy Linea Luna, we call her Izzy.
And finally, in the beginning of 2023, we bought a white and black female in Sweden from Kennel Hjagar's, her name is Hjagar's Fideli Grant and we call her Noomi.

We breed one or two litters a year and we hope to use all our bitches for breeding, provided they meet all health requirements.

Because for many years we also had a big, strong Tosa male in our pack of  dogs, we could not have a Jack Russell terrier male, due to the fact that  a Tosa male just doesn't tolerate any other male in his pack.
Our Tosas got along very well with our Jack Russell ladies and they were very valuable assistants in raising our puppies, who thanks to them gained a lot of knowledge about the dog language. Unfortunately in 2022 we lost both of the Tosas we still had. We haven't decided yet if we will acquire a new one in the future, for now it's only a pack of Jack Russell Terriers.

 

Create Your Own Website With JouwWeb